Yakın Doğu Üniversitesi
İstatistik Danışma, Uygulama ve Araştırma Birimi