Yakın Doğu Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi (Yakın Doğu SAM)

Yakın Doğu Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 2013 yılından beri aktif olarak faaliyet gösteren bir araştırma merkezidir. Yakın Doğu SAM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli yer tutan sosyal, kültürel, ekonomik, stratejik ve bilimsel konularda politika üretim ve/veya denetleme süreçlerinde danışmanlık rolleri üstlenmek, karar alıcılara ilgili konularda bilimsel çalışmalar doğrultusunda geleceğe yönelik bir perspektif sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu çerçevede Yakın Doğu SAM, bir araştırma merkezi olarak bilimin tüm alanlarındaki değişik konularda öğrencilerin, akademisyenlerin, toplumun farklı kesimlerinin ve politika yapıcıların faydalanabileceği araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bu konularda ilgili paydaşların bilgi, tecrübe ve bilinçlilik düzeylerini artırmaya/ pekiştirmeye yönelik panel, konferans, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

Yürütücü kadrosu uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, sosyoloji ve iletişim dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluşan Yakın Doğu SAM, yürüttüğü bilimsel faaliyetleri hem politik yapılanma ile hem de sivil toplumun kurum ve kuruluşlarıyla etkileşimli bir şekilde uygulamaya koymaktadır.

Ayrıca Yakın Doğu SAM, sahip olduğu akademisyenler arası iletişim ağıyla, disiplinlerarası proje konularına göre ihtiyaç duyulabilecek araştırmacıları sağlama yetkinliğini de her geçen gün geliştirmektedir.