Home » Doç. Dr. Nur Köprülü

Doç. Dr. Nur Köprülü

1975 yılında Lefkoşa’da doğdu. Nur Köprülü, Lisans derecesini Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ – Gazimağusa) Uluslararası İlişkiler Bölümünde; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ- Ankara/ Türkiye) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamladı. Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak Orta Doğu siyaseti, özellikle Ürdün Haşimi Krallığı çerçevesinde yürüten Köprülü’nün Ürdün’deki kimlik politikaları, Filistinliler ve siyasal liberalleşme süreçlerini inceleyen ve Lübnan’ı konu alan İngilizce ve Türkçe çalışmaları bulunmaktadır.
Köprülü’nün yürüttüğü dersler arasında, Uluslararası İlişkiler Lisans Programında Uluslararası İlişkilerin Çözümlenmesi; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında ise Değişen Orta Doğu ve Uluslararası İlişkiler Kuramları yer almaktadır.

© Copyright 2018 | Near East Technology