Home » Doç. Dr. Umut Koldaş

Doç. Dr. Umut Koldaş

Doç. Dr. Umut Koldaş Lisans Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında bitiren Doç. Dr. Umut Koldaş, Yüksek Lisans eğitimlerinden ilkini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararsi İlişkiler Bölümü’nde uluslararası ilişkiler alanında, ikincisini London School of Economics and Political Science’ta Medya ve İletişim alanında yaptı. Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında İsrail Devleti ile İsrail’in Filistinli Vatandaşları arasındaki ilişkiler konulu teziyle tamamladı. Uluslararası siyasi misyonlar dahilinde (AGİT) Kosova ve Bosna’da görev yaptı. Almanya, ABD, İsrail’de konuk araştırmacı olarak bulundu. Halen Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak genelde Ortadoğu ve Akdeniz’de devlet toplum ve vatandaşlık ilişkileri, özelde ise İsrail’in iç, dış ve güvenlik politikaları üzerine odaklayan Doç. Dr. Umut Koldaş’ın İsrail’in sosyo-ekonomik yapısı, kimlik politikaları, Türk- İsrail İlişkilerine ilişkin yayınları bulunmaktadır.

Doç Dr Umut KOLDAŞ

© Copyright 2018 | Near East Technology