İdari Yargı’da İstinaf ve Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları
(18 Kasım- 9 Aralık 2017)

YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Yakın Doğu Enstitüsü Arş. Gör. Erdi Şafak ve YDÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Muhammed Erdal yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İdari Yargı’da İstinaf – Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yollar” sertifika programı 18 Kasım – 9 Aralık 2017 tarihlerinde, her Cumartesi günü, Yakın Doğu Üniversitesi AKM Salon 1’de Saat 13:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sertifika programının Türkiye Hukuk sistemi açısından önemli iki konu olan İdari Yargı’da İstinaf ve Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları alanında uzman hukukçularla irdelendi,