Etkili İletişim, Algı Yönetimi ve Sosyal Medya
(3 Ocak – 4 Ocak 2019)

KKTC Dışişleri Bakanlığı kurum içi eğitimleri çerçevesinde 3-4 Ocak 2019 tarihlerinde Yakın Doğu Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu ile Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Tayfun’un konuşmacıları olduğu sertifika programında katılımcılar,” algı yönetimi”, “etkili iletişim” ve “sosyal medya” konularını irdelediler.

İdari Yargı’da İstinaf ve Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları
(18 Kasım- 9 Aralık 2017)

YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Yakın Doğu Enstitüsü Arş. Gör. Erdi Şafak ve YDÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Muhammed Erdal yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İdari Yargı’da İstinaf – Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yollar” sertifika programı 18 Kasım – 9 Aralık 2017 tarihlerinde, her Cumartesi günü, Yakın Doğu Üniversitesi AKM Salon 1’de Saat 13:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sertifika programının Türkiye Hukuk sistemi açısından önemli iki konu olan İdari Yargı’da İstinaf ve Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları alanında uzman hukukçularla irdelendi,