Kıbrıs Türk Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi (1960-2018)

Kıbrıs Türk siyasi tarihi üzerine ciddi araştırmalar yapan araştırmacı sayısı oldukça fazla olmasına rağmen siyaset yapma sürecine ilk elden katılan ve bu süreçleri belirleyen siyasi seçilmişlerin Kıbrıs Türk Siyasi tarihi hakkındaki görüşlerini bir kaynakta toplayan sistemli bir sözlü tarih çalışması bugüne dek yapılmamıştır. Bu proje literatürdeki ifade edilen boşluğu doldurma ve kamuoyunun bu konuyla ilgili bilgilenme-bilinçlenme süreçlerine katkı koymayı amaçlamaktadır.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için: nei@neu.edu.tr

 

 

YDE Proje Ekibi Eski Parlamenter ve Yazar Fadıl Çağda ile

 

 

 

YDE Proje Ekibi, Parlamenterler Birliği Eski Başkanı Macit Hakkı Yusuf ile

 

 

 

YDE Projeler Ekibi, eski parlamenter ve emekli hakim Orhan Zihni Bilgehan ile