Kitaplar

Suriye Krizi Sarmalında Ortadoğu ve Kıbrıs
Umut Koldaş ve Ercan Çitlioğlu (Der.)
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Yayın Yılı: 2018
ISBN: 9786059415484

Suriye Krizi Sarmalında Ortadoğu ve Kıbrıs, Ortadoğu’nun yakın geçmişinden yola çıkarak alanlarında uzman akademisyen ve araştırmacılar eşliğinde bugün yaşanılan Ortadoğu krizlerini farklı yönleriyle ele alma ve yarını yorumlama hedefi taşımaktadır.Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de 2011 yılından bu yana süregelen kriz ortamını, bölge ülkelerinde yaşanan gelişmeler ışığında geniş bir perspektiften ele alan "Kriz Sarmalında Orta Doğu ve Kıbrıs"; bölgedeki krizin yarattığı fırsat ve tehditleri incelerken bölge devletlerinin ilişkilerinin tarihsel arka planlarını, Arap Baharı, Suriye iç savaşı ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile değişen ülke içi dinamiklerinin devletlerin güvenlik politikalarına etkisini ve yine bölge devletlerinin yaşanan gelişmelerdeki rolü ve kendi güvenlik öncelikleri açısından öngördükleri gelecek senaryolarını disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmektedir.

Detaylı bilgi ve sipariş için: [email protected]