Makaleler

M. Tüzünkan, M. Çıraklı ve E. Şafak (2022), "ABAD Kararları Işığında ve Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık – KKTC Ticari İlişkilerini Bekleyen Fırsatlar ve Zorluklar", Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, 1-17, https://dergipark.org.tr/en/pub/hmkusbed/issue/74491/1166078

Çıraklı Mustafa, “Can Confidence Building Measures Help End the Cyprus Deadlock?”, IAI Commentaries, 7 July 2021
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/can-confidence-building-measures-help-end-cyprus-deadlock

Çıraklı Mustafa, “TRNC-RoC Cooperation: A Critical Missing Piece for Eastern Mediterranean Stability”. In Tanchum, M. (ed.) (2021), Eastern Mediterranean in Uncharted Waters: Perspectives on Emerging Geopolitical Realities, Konrad-Adenauer-Stiftung: Ankara. https://www.kas.de/documents/283907/10938219/Eastern+Mediterranean+in+Uncharted+Waters_KAS+Turkey.pdf/6f554da1-93ac-bba6-6fd0-3c8738244d4b?version=1.0&t=1607590823989

Şafak Erdi, Çıraklı, Mustafa ve Koldaş Umut (2021), “Brexit Sonrası Doğu Akdeniz ve Kıbrıs: Birleşik Krallık İçin Fırsatlar ve Zorluklar [Eastern Mediterranean and Cyprus after Brexit: Threats and Opportunities for the United Kingdom]” (with Erdi Şafak and Umut Koldaş), Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi [Turkish Journal of Political Science], 4:1 (2021), 57-81. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/903063

Çıraklı, Mustafa ve Koldaş Umut (2020), “Limited Statehood and the Politics of Security Governance in northern Cyprus”, Limited Statehood and Informal Governance in the Middle East and Africa https://doi.org/10.4324/9780429504570

Koldaş Umut, Çıraklı, Mustafa ve Dayıoğlu Ali (2020), “Orthodox Christianity in Turkey and the limits of ecumenical transnationalism”, Religion, State and Society https://doi.org/10.1080/09637494.2020.1831871

Şafak, E. (2020), Uluslararası Hukuk Bağlamında Siber Savaş ve Savaş Hukuku Kurallarının Siber Savaşa Uygulanabilirliği Meselesi, Yeni Dünya Ekonomisi ve Güvenlik Mimarisi, TASAM, ISBN: 978-605-4881-41-3, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/58712/_yeni_dunya_ekonomi_ve_guvenlik_mimarisi_e-kitabi_cikti

Uluslararası Hukukta Değişen Güvenlik Algısı ve Saldırı Suçu Bağlamında Siber Saldırılar, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, https://doi.org/10.15337/suhfd.640029

Çıraklı, Mustafa (2020), “TRNC-RoC Cooperation: A Critical Missing Piece for Eastern Mediterranean Stability”, Eastern Medıterranean In Uncharted Waters: Perspectives On Emerging Geopolitical Realities, https://www.kas.de/en/web/tuerkei/laenderberichte/detail/-/content/eastern-mediterranean-in-uncharted-waters-perspectives-on-emerging-geo-political-realities

Şafak, E. (2020), Türkiye ile Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Geleceği ve Bölgeye Yansımaları, https://dipam.org/turkiye-ile-libya-arasinda-imzalanan-mutabakat-muhtirasinin-gelecegi-ve-bolgeye-yansimalari/

Çıraklı, Mustafa (2019), "Turkish Cypriot political parties and the meaning of Europe in northern Cyprus", Southeast European and Black Sea Studies,
https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1625553

Koldaş, Umut, Tüzünkan, Murat. Ayaz, Erhan. and Çıraklı, Mustafa, “Branding and Internationalization of Higher Education in an Unrecognized State through Sports: The Women Basketball Team of Near East University in Northern Cyprus”, Quality and Quantity, (2018).

Baştaş, Mert et al., "Social capital: a qualitative investigation of principal views." Quality & Quantity, 1-14.

Koldaş, Umut (2017), “Internet-based English Language Media (IBELM) as a means of Europeanization of discourses on minorities: Prague Post and representation of Roma during the post-communist transition period”, Quality and Quantity, October 2017, pp.1-15.

Koldaş, Umut (2017), “Azınlık İcinde Azınlık Olmak (mı?): İsrail Vatandaşı Filistinli/Arap Kadınların İsrail Anaakım Basınında Temsili”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 14, Sayı 56, s. 105-120

Koldaş, Umut and Huriye Gürdallı (2017), “The Political Transformation of the Space and Architecture in Nicosia between the Republic of Cyprus and the Turkish Republic of Northern Cyprus: 1963-1983”, Journal of History Culture and Art Research, Vol. 6, No.4, pp. 748-772.

Koldaş, Umut and Huriye Gürdallı (2017), “Columns of Colonialism: Representation of Political Power in the Official Buildings of British Rule in Colonial Cyprus”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Volume 7 Issue 4, pp. 576-588.

Koldaş, Umut, “From Coercion to Consent?: The Paris Protocol and Contours of Hegemonic Economic Communication between the Israeli and Palestinian Societies”, International Journal of Economic Perspectives, Vol. 11 Issue 1, 2017, pp. 740-752.