Projeler
 1. Kıbrıs Türk Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi (1960-2018)
  Başlangıç Tarihi: 
  Ocak 2018
  Bitiş Tarihi: Haziran 2019
  Kıbrıs Türk siyasi tarihi üzerine ciddi araştırmalar yapan araştırmacı sayısı oldukça fazla olmasına rağmen siyaset yapma sürecine ilk elden katılan ve bu süreçleri belirleyen siyasi seçilmişlerin Kıbrıs Türk Siyasi tarihi hakkındaki görüşlerini bir kaynakta toplayan sistemli bir sözlü tarih çalışması bugüne dek yapılmamıştır. Bu proje literatürdeki ifade edilen boşluğu doldurma ve kamuoyunun bu konuyla ilgili bilgilenme-bilinçlenme süreçlerine katkı koymayı amaçlamaktadır.Proje ile ilgili detaylı bilgi için: [email protected]
 2. Kuzey Kıbrıs’taki Siyasal Partilerin “Avrupa” Söylemleri
  Başlangıç Tarihi: 
  Şubat 2019
  Bitiş Tarihi: Ocak 2020
  Bu proje kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın nevi şahsına münhasır “Avrupalılaşma” süreci Kıbrıslı Türk ana akım siyasi partilerin “Avrupa” ve “Avrupa Birliği” söylemleri bağlamında incelenmektedir. Projenin amacı siyasi partilerin Kıbrıs’ın AB üyeliği üzerine yürüttükleri söylemler aracılığıyla inşa etmekte oldukları farklı Avrupa vizyonlarını mercek altına almaktır. Kıbrıs sorununun devam ettiği bir süreçte projenin sunacağı sonuçlar Kıbrıs Türk toplumunda “çözüm”, “barış”, “egemenlik”, “reform” ve “vatandaşlık” gibi diğer bağlantılı olguların da daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.Proje ile ilgili detaylı bilgi için [email protected]