Akademik Geçmiş: Assel Tutumlu (Rustemova) Doktora çalışmalarını New Jersey Devlet Üniversitesi bünyesinde bulunan Rutgers’da Küresel İlişkiler Bölümü’nde Orta Asya’daki otoriter rejimler üzerine tamamladı. Çok taraflılık üzerine Gaye Güngör ile birlikte derlediği bir...
Akademik Geçmiş: Lisans öğrenimini Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler ve Avrupa Çalışmaları alanlarında tamamlayan Dr. Mustafa Çıraklı, 2009 yılında yine aynı üniversiteden Prof. Neill Nugent danışmanlığında uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans aldı....
Akademik Geçmiş: Erdi Şafak 1988 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara Gazi lisesinde, Önlisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra...